Thủ tục, hồ sơ nâng dấu bằng lái xe ô tô các hạng

1. HỒ SƠ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Đơn xin học và thi lấy GPLX, có mẫu, 01 bản chính;
Giấy chứng nhận sức khoẻ, có mẫu, 01 bản chính;
Giấy xác nhận thời gian và km lái xe an toàn, có mẫu, 01 bản chính;
Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học cơ sở trở lên, 01 bản  photocopy công chứng;
Chứng minh nhân dân, 01 bản photocopy;
10 ảnh 3×4.

2. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT:

* Đào tạo nâng hạng C lên D, D lên E (Tối đa 90 ngày. Trong đó:)
Tiếp nhận hồ sơ, hẹn ngày học: 40 ngày
Học và thi : 40 ngày
In ấn và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp, GPLX: 10 ngày (Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh)
* Đào tạo nâng hạng B2 lên D, C lên E (Tối đa 120 ngày)
Cầu Dừa – Lê Văn Khương, Quận 12.
Tiếp nhận hồ sơ, hẹn ngày học: 40 ngày
Học và thi: 70 ngày
In ấn và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp, GPLX: 10 ngày (Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời