Thông tin khóa học nâng dâu ( C-D-E )

CÁC MỨC NÂNG HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE:

I. TỪ B2 => C
II. TỪ C   => D
III. TỪ D  => E
IV. TỪ B2 => D
V. TỪ C => E

THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH:

– Thời gian đào tạo và thi sát hạch là 6 tháng: kể từ ngày đăng ký

MỨC LỆ PHÍ:

1, Từ B2=>C hoặc C=>D hoặc D=>E: 6.000.000 VNĐ
2. Từ B2=>D hoặc C=>E: 7.000.000 VNĐ

Bao gồm:
– Được cán bộ của trung tâm tư vấn thủ tục 24/7 và đăng ký hồ sơ tại nhà ( nếu chưa chuẩn bị kịp hình thẻ 3×4, CMND photo, học phí, Học viên có thể đến nộp bổ sung tại văn phòng ghi danh của trung tâm)
– Đĩa VCD 15 bộ đề trắc nghiệm và sách 405 câu trắc nghiệm lý thuyết.
– Học phí
– Lệ phí khám sức khỏe
– Lệ phí tập xe thiết bị
– Lệ phí sát hạch
– Lệ phí cấp giấy phép lái xe sau khi nâng hạng
– Tặng voucher 2 triệu VNĐ mua trang sức Cửu Long và các voucher nhà hàng, du lịch, khám sức khỏe…

Trả lời