Tag: Xử lý tình huống

Xử lý tình huống khi có tai nạn

Nếu họ đang đội mũ bảo hiểm, hãy gạt tấm chắn lên, nhưng tốt nhất không động vào  trừ phi nạn nhân nôn mửa hoặc ngừng thở. Nếu buộc phải tháo mũ bảo hiểm, hãy cùng ai đó nâng cổ