Tag: tốc độ an toàn khi lái xe

Điều chỉnh tốc độ an toàn khi lái xe

 Bên cạnh những biển hạn chế tốc độ, ví dụ dưới 50 km trong thành phố và dưới 80 km đường ngoài đô thị, hay dưới 100 km đường cao tốc, hãy di chuyển dưới tốc độ này khoảng 5-7