Tag: Thủ tục

Thủ tục, hồ sơ nâng dấu bằng lái xe ô tô các hạng

1. HỒ SƠ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Đơn xin học và thi lấy GPLX, có mẫu, 01 bản chính; Giấy chứng nhận sức khoẻ, có mẫu, 01 bản chính; Giấy xác nhận thời gian và km lái