Tag: thói xấu khi lái xe

Những thói xấu nên bỏ của người cầm lái

 Bạn có thể bật cười trước điều này, khi bài viết vừa khuyên không nên lái quá nhanh, giờ lại bảo không được lái quá chậm. Thực tế là mọi người nên cố gắng duy trì tốc độ ở giới