Tag: Lốp Run-Flat

Lốp Run-Flat cấu tạo và hoạt động thế nào?

Nhưng ở khía cạnh tích cực, việc sử dụng lốp run-flat có thể cứu tính mạng của bạn. Hãy tưởng tượng một trường hợp bạn đang phóng tốc độ cao trên xa lộ và bị nổ lốp. Nếu là lốp