Tag: làm chủ tốc độ xe

Kỹ thuật làm chủ tốc độ xe

Trong trường hợp đà xe còn nhanh trước yêu cầu phải cấp tốc chuyển về số thấp, như trước khi xe vào một đoạn đường khá xấu, nhiều ổ gà, trơn lầy, hẹp có vật chướng ngại người lái xe