Tag: lái xe trên đường bằng phẳng

Kỹ thuật lái xe trên đường bằng phẳng

Muốn lái xe đi thẳng, trước hết phải xác định được một đường thẳng làm tâm đường tưởng tượng, lái xe sao cho tâm vành tay lái, một điểm giữa thân người ngồi lái (hàng cúc áo giữa ngực người