Tag: Lái xe đi xa

Lái xe đi xa, nên lưu ý điều gì?

Không thắt dây bảo hiểm. Sẽ rất nguy hiểm nếu bạn bỏ qua thao tác này. Chỉ chưa  đầy 2 phút nhưng tính mạng của bạn sẽ được bảo vệ trong tình trạng an toàn hơn. Dây bảo hiểm luôn