Tag: lái xe chất lượng

Các tiêu chuẩn của cơ sở đào tạo lái xe chất lượng

 Thông tư này áp dụng thống nhất đối với các cơ quan quản lý công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe; tổ chức, cá