Tag: kiểm tra điều hòa đầu hè

Các bước kiểm tra điều hòa đầu hè

Mở máy, bật công tắc A/C, kiểm tra ly hợp máy nén có đóng không. Nếu nó không đóng, máy nén không làm việc. Đây là dấu hiệu cho thấy điều hòa thiếu ga hoặc gặp sự cố về điện.