Tag: khóa học nâng dấu

Thông tin khóa học nâng dâu ( C-D-E )

CÁC MỨC NÂNG HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE: I. TỪ B2 => C II. TỪ C   => D III. TỪ D  => E IV. TỪ B2 => D V. TỪ C => E THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH:

KHÓA NÂNG DẤU

KHÓA NÂNG DẤU -CÁC MỨC NÂNG HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE: ·        TỪ B2 => C ·        TỪ C   => D ·       TỪ D  => E ·       TỪ B2 => D ·       TỪ C => E -THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Thủ tục, hồ sơ nâng dấu bằng lái xe ô tô các hạng

1. HỒ SƠ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Đơn xin học và thi lấy GPLX, có mẫu, 01 bản chính; Giấy chứng nhận sức khoẻ, có mẫu, 01 bản chính; Giấy xác nhận thời gian và km lái

Khóa Học Nâng Dấu Bằng Lái Xe

Thời gian đào tạo theo quy định của Sở : 3 tháng đối với bằng Tp. HCM cấp (bằng lái do Tỉnh cấp 5 tháng) Bằng tốt nghiệp tối thiểu : Dấu D có bằng cấp 2. Dấu E có