Tag: Học số sàn

Học số sàn, lái tự động: Đầy ẩn họa

“Bên Mỹ, tất cả đều tập và lái xe tự động vì nó là xe sử dụng thường xuyên. Việc chạy số sàn là tùy theo bạn sau này. Do đó phần nhiều xe nhập về đều là số tự