Tag: gối tựa đầu khi lái xe

Nguyên tắc điều chỉnh gối tựa đầu khi lái xe

Dưới đây là những nguyên tắc chỉnh gối tựa đầu: – Trên thực tế gối tựa đầu thiết kế theo chiều cao trung bình của nam giới nhưng có điều chỉnh. Bởi vậy cần tạo thói quen kiểm tra và