Tag: Ghế ngồi trên xe

Ghế ngồi trên xe và những điều nên biết

Nếu chỉ trục vô-lăng có thể điều chỉnh, hãy điều chỉnh ghế ngồi sao cho có thể đạp pê-đan thoải mái và sau đó mới điều chỉnh vô-lăng. Chiều cao của ghế ngồi là một vấn đề khác. Một số