Tag: an toàn khi lái xe

Các bước đảm bảo an toàn khi lái xe

Ngồi vào ghế lái, chỉnh ghế lái cho vừa với tầm người của bạn, đặc biệt chú ý tới vị trí ghế ngồi có góc quan sát tốt nhất và thoải mái nhất, đảm bảo bạn có thể quan sát