KHÓA NÂNG DẤU

KHÓA NÂNG DẤU

-CÁC MỨC NÂNG HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE:

·        TỪ B2 => C

·        TỪ C   => D

·       TỪ D  => E

·       TỪ B2 => D

·       TỪ C => E

-THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH:

·       Thời gian đào tạo và thi sát hạch là 6 tháng: kể từ ngày đăng ký

– MỨC LỆ PHÍ:

·       Từ B2=>C hoặc C=>D hoặc D=>E: 6.000.000 VNĐ

·       Từ B2=>D hoặc C=>E: 7.000.000 VNĐ

khách hàng khi muốn nâng dấu GPLX đã có ngoài yêu cầu thủ tục hồ sơ như trên vui lòng bổ sung thêm 1 số yêu cần cần thiết khi nâng hạng GPLX như sau:

1. Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài được phép cư trú hay đang làm việc, học tập tại Việt Nam. Có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế. Có giấy xác nhận thời gian lái xe và số km lái xe an toàn theo quy định.

2. Trường hợp nâng hạng từ hạng B1 lên hạng B2 phải có thời gian lái xe ít nhất 1 năm và có 12.000km lái an toàn.

3. Trường hợp nâng hạng từ hạng B2 lên hạng C; từ hạng C lên hạng D; từ hạng D lên hạng E và từ các hạng GPLX lên hạng F tương ứng phải có đủ thời gian lái xe 3 năm và có 50.000km lái xe an toàn.

4. Trường hợp nâng hạng từ hạng B2 lên hạng D; từ hạng C lên lên hạng E phải có thời gian lái xe ít nhất đủ 5 năm và có 100.000km lái xe an toàn.

5. Nâng hạng lên các hạng D, E phải có trình độ văn hóa tốt nghiệp từ trung học cơ sở (lớp 7/10 hoặc 9/12) trở lên.

Trả lời