Khóa Học Nâng Dấu Bằng Lái Xe

Thời gian đào tạo theo quy định của Sở : 3 tháng đối với bằng Tp. HCM cấp (bằng lái do Tỉnh cấp 5 tháng)

Bằng tốt nghiệp tối thiểu :

Dấu D có bằng cấp 2.
Dấu E có bằng cấp 3.

Hồ sơ:

2 CMND photo (không cần công chứng).
10 hình 3×4 (nền xanh dương).
Hồ sơ bằng lái (gốc)
Bằng lái (photo không công chứng).

Điều kiện thi đậu:

Thi lý thuyết: 28/30 câu -> đạt.
Thi thực hành: 80/100 điểm -> đạt.

Dịch vụ đổi bằng lái hết hạn

Hồ sơ đăng ký:

2 CMND photo (không cần công chứng).
10 hình 3×4 (nền xanh dương).
Hồ sơ bằng lái (gốc)
Bằng lái (photo không công chứng).

Lưu ý: khi đi thi (nhớ mang theo):

CMND gốc, để kiểm tra.
Bằng lái gốc để nộp lại ở Sở.

Trả lời